Betula schmidtii Regel

bříza Schmidtova

Betula schmidtii Regel, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou. 38(2): 412. 1865.

Zpracoval: Radim J. Vašut

Popis

Strom v přírodě až 35 m vysoký, s tmavě hnědou až černou borkou. Větve načervenalé hnědé, hustě chlupaté, někdy řídce žláznaté, později lysé. Listy v obrysu eliptické nebo elipticky vejčité, často asymetrické, poměrně tuhé („polokožovité“), na bázi obvykle zaokrouhlené, na líci + lesklé, na rubu žláznatě tečkované a roztroušeně podél žilek pýřité; okraj listové čepele nepravidelně jemně pilovitý; čepel tvořena obvykle 8-10 bočními žilkami. Samičí jehnědy vzpřímené, protáhle válcovité, 2-3 cm dlouhé a ca. 0,8 cm široké. Listeny výrazně trojlaločnaté, prostřední lalok kopinatý, postranní laloky odstálé, vejčitě kopinaté. Semena jen s velmi úzkým blanitým křídlem.

Hlavní determinační znaky

- semena s jen úzkými blanitými křídly
- jehnědy vzpřímené
- okraj listů nepravidelně jemně pilovitý, listová čepel často asymetrická
- borka tmavě hnědá

Rozšíření

Druh roste ve východní Asii temperátních širokolistých lesích. Je uváděn z východní Číny (např. provincie Linjiang), Japonska, Severní Koreje a východního Ruska (region Primorje).

Zajímavosti

Dřevo tohoto druhu je hojně používáno k výrobě např. nářadí. Druh má velmi tvrdé dřevo, které ve vodě neplave.

Galerie